Imprimeix Correu electrònic
Museu Episcopal de Vic (MEV)
Projecte: Fase inicial i d’acabament de les obres del MEV.
Nou muntatge de les col·leccions d’arqueologia, lapidari, romànic, gòtic, renaixement, barroc, numismàtica, vidre, teixit, indumentària, mobiliari, pell, orfebreria, metall, forja i ceràmica.
Un total de 6.000 m² i 3.500 objectes exposats.
Encàrrec: Coautors amb els arquitectes F. Correa, A. Milà i J.M. Trullén, conservador, per a la realització del projecte executiu i la direcció general de la museografia del MEV.
Seguiment i control de la realització del projecte d’obra civil i instal·lacions.
Establiment dels criteris bàsics per al mobiliari museogràfic, vitrines adosades i absentes, peanyes, tarimes, etc.
Direcció tècnica del muntatge.
Disseny d’aplicacions museogràfiques: suports, ancoratges i sistemes de seguretat de les obres d’art i objectes del museu.
Disseny de tots els volums interiors de les vitrines en funció de cada col·lecció.
Període: 2000 / 2001 / 2002
Promotor: Generalitat de Catalunya i Museu Episcopal de Vic

 

Fotografies