COM TREBALLEM Imprimeix Correu electrònic
Oferim creativitat i qualitat de servei i partim de la idea de donar solucions integrals als projectes que ens encarreguen. Per tant, un equip de dissenyadors, documentalistes, filòlegs, antropòlegs, informàtics i museògrafs, juntament amb els grans industrials col·laboradors, teixim tota la xarxa necessària per arribar a la realització del projecte, des de la idea primera i embrionària.

El procés d’elaboració s’adapta a les necessitats de cada cas, però a grans trets aquest en seria el model:

  • Estudi inicial de viabilitat: objectius, usuaris, definició, espai i pressupost.
  • Fase d’investigació: recerca i recollida de documentació escrita, visual, etc.
  • Fase conceptual: guió i construcció de l’esquelet del projecte.
  • Fase de desenvolupament i execució: disseny de mobiliari, vitrines i altres suports específics, disseny gràfic, maquetació, elaboració de textos, realització dels suports multimèdia, disseny de la il·luminació, rotulació, etc.
  • Muntatge, recollida, manteniment i transport.
  • Complements: tarjetes, tríptics, banderoles, catàlegs i altres activitats paral·leles al projecte.